Aftersales

Vores After Sales Technical Services

 

Afprøvning og gendannelse

Vi laver elektronisk funktionel afprøvning af udstyr, moduler og færdigvarer på forskellige stadier i forsyningskæden, integreret med gendannelse af afviste varer til sin oprindelige stand. Vi tilbyder også rengøring og klargøring i et samlet refurbishing forløb. Nogle eksempler:

 • modtagelse og registrering af serienummer, løbenummer eller andet
 • oprettelse og styring af reservedelshistorik
 • rengøring og afprøvning før eventuel afsendelse til reparation
 • rengøring, test og ommærkning for refurbishing forløb (genbrug af returnerede dele)
 • ommærkning og ny emballage

 

 

Returstyring med RMA og reparationsstyring

Vi har komplet integreret returlogistik og styring af reparation af defekte reservedele, screening, Dead-On-Arrival (DOA) test, depot reparation og Return-To-Vendor (RTV) håndtering.

 • modtagelse af fejlrapport og rekvirering af RMA hos reparatør
 • afhentning af defekt enhed
 • modtagelse af defekt eller returneret enhed, kontrol af eventuel fejlrapport
 • inspektion og rengøring
 • afsendelse til reparation, eventuel ombytning
 • overvågning af reparationstid
 • overvågning af garantiperioder
 • kontrol og registrering af repareret enhed
 • etablering af reparationshistorik pr. serienummer
 • levering til slutkunde, returnering til lager eller miljørigtig bortskaffelse

Også..

 • Prekonfigurering af PC'er og andet
 • Serienummerstyring på leveringer
 • Samling af pakker ud fra lister
 • Levering til kunder, opsætning, test
 • Levering på skæve tider eller steder
 • Håndtering af garantiflow retur
 • Afprøvning/vurdering af returvarer
 • Samlet ansvar for reparationsflow
 • Rekvirering af RMA hos reparatør
 • Overvågning af reparationstid
 • Overvågning af garantiperiode
 • Kontrol/registrering af reparation
 • Etablering af indfortoldning
 • Eskalering hvis transport/reparatør svigter

KONTAKT OS

 

Vi samler al teknisk logistik, og håndterer det tekniske vareflow.

Source Logistics A/S, Engager 8, DK-2605 Brøndbyvester - contact@sourcelogistics.dk - Phone: +45 70 20 21 20 - Fax: +45 70 20 21 65