Presales

Vores Pre Sales-Technical Services

 

Samling efter aftale

Vi samler de oplagrede dele og moduler til færdigvarer på vores integrerede produktionslinjer. Vi står også for materialestyring, kitting, emballage, mærkning, genbestilling, osv. Det omfatter:

 • udpakning
 • kontrol af indhold, inspektion for skader
 • miljørigtig bortskaffelse af emballage
 • samling efter anvisning inklusiv kontrol og test
 • genmærkning efter kundens anvisninger

 

Konfiguration og tilpasning

Vi styrer og gennemfører konfigurationen af ​​hardware og / eller software, lokalisering og tilpasning af generiske produkter efter nationale krav, før forsendelse til kunderne. Det kan omfatte:

 • bios opdatering
 • patch management
 • image pålægning (bl.a. Microsoft og Symantec)
 • test af image og andet
 • registrering af konfiguration med version, tid og sted

 

Kitting

Vi pakker sæt af reservedele kits fra afsendte komponenter på integrerede kitting linjer, herunder materialestyring. Kits kan også være andre samlinger af komponenter. Nogle af disse services er:

 • scanning af serienumre
 • tyverisikring og anden mærkning
 • genmærkning af kittet inklusiv sporingsnummer
 • registrering af kitting med indhold, tid og sted

 

Udrulning, levering og opsætning

Vi forestår konfigurationen, distribution, installation og styring af returnering af kundernes udstyr. Hele processen støttes af et komplet program management service. Vi sikrer blandt andet:

 • distribution og installation af ny hardware
 • planlægning af ruter, udlevering til aftalt tid
 • nat og weekend håndtering
 • automatisk kontrol af antal og art pr. slutbruger
 • daglig rapportering af leveringer inklusiv serienumre pr. slutbruger
 • indsamling og miljørigtig bortskaffelse af udtjent hardware
 • sikker sletning af data fra udtjent hardware
 • håndtering af bufferlagre for sikker dag-ti-dag levering af klargjort hardware

 

også..

 • Prekonfigurering af PC'er og andet
 • Serienummerstyring på leveringer
 • Samling af pakker ud fra lister
 • Levering til kunder, opsætning, test
 • Levering på skæve tider eller steder
 • Håndtering af garantiflow retur
 • Afprøvning/vurdering af returvarer
 • Samlet ansvar for reparationsflow
 • Rekvirering af RMA hos reparatør
 • Overvågning af reparationstid
 • Overvågning af garantiperiode
 • Kontrol/registrering af reparation
 • Etablering af indfortoldning
 • Eskalering hvis transport/reparatør svigter

 

Vi samler al teknisk logistik, og håndterer det tekniske vareflow.

Source Logistics A/S, Engager 8, DK-2605 Brøndbyvester - contact@sourcelogistics.dk - Phone: +45 70 20 21 20 - Fax: +45 70 20 21 65